Utbildningsenkät 2018

Publicerad
2018-09-06 15:41:09
Skribent
Antonios Loizos

Vad?Utbildningsenkät för ST-läkare i pediatrik

Info:BLU arbetar tillsammans med BLF och Utbildningsutskottet för att öka tillgängligheten av SK-kurser. I 2016 gjorde vi för första gången en utbildningsenkät som presenterades till Socialstyrelsen och som var ett stöd i beslutsfattningen kring upphandlingen av SK-kurser. BLU kommer, efter önskan från Utbildningsutskottet och Socialstyrelsen, att skicka ut enkäten årligen som ett fortsatt stöd i prioriteringen och upphandlingen av SK-kurser för ST-läkare i pediatrik.

Enkäten är anonym, det tar bara 3-5 minuter att fylla i och alla svar är viktiga!

Länk till enkäten:Utbildningsenkät

forum Kommentarer

Kommentera