Handledarpris – Barnveckan 2019

Publicerad
2019-01-16 12:11:42
Uppdaterad
2019-02-13 11:19:50
Skribent
Antonios Loizos

Det är nu åter dags att nominera just din kandidat till priset ”Årets ST handledare i pediatrik”!

Vad? Priset instiftades av BLF år 2015 för att lyfta fram och uppmuntra de värdefulla utbildningsinsatser som görs varje dag runt om i Sverige. År 2018 gick priset till Katrin Adrian, överläkare inom akutsektionen, DSBUS. För tidigare års pristagare klicka här!

Priset, som förutom äran består av blommor, diplom och 10.000 kronor kommer att delas ut under Barnveckan i Örebro.

Vem? Priset skall tilldelas den Barnläkare (färdig specialist) som under det gångna året har gjort den mest värdefulla handledarinsatsen för ST-läkare i pediatrik i Sverige. Det kan röra sig om såväl ST läkares huvudhandledare som kliniska handledare under någon särskild placering. Även studierektorer som har gjort fina insatser inom handledning kan nomineras.

Vem kom du att tänka på just nu?

Hur? Nomineringarna, bestående av namn, mailadress och hemklinik för den nominerade samt en väl avvägd motivering på max ca 100 ord skickas till BLUs ordförande via e-mail till info@blu.to. Pristagaren utses av en kommitté bestående av representanter för BLU och BLFs utbildningsutskott. I urvalsprocessen tas hänsyn till motiveringarnas kvalitet samt antalet nomineringar.

Alla nominerade kommer att få vetskap om nomineringen i fråga.

När? Senast den 24:e februari 2019.

Bra handledning ska vara en självklar del av ST läkarnas utbildning, så se till att bidra till en sådan kultur genom att visa er uppskattning för de som föregår med gott exempel – ta chansen att nominera nu!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i BLU genom ordförande Henriette Loizos

forum Kommentarer

Kommentera