Enkätstudie, kliniska studier barn.

Publicerad
2019-04-02 07:20:20
Skribent
Antonios Loizos

Nyfödda, barn och ungdomar får läkemedel som inte är prövade för rätt åldersgrupp eller för rätt använd indikation i upp till 90% av tillfällena, beroende på område och indikation.

Läkemedelsstudier på barn i alla åldrar måste öka. Därför genomför vi nu en webb-enkät för att kartlägga de erfarenheter och vilket stöd som läkare, sjuksköterskor och klinikchefer önskar avseende kliniska studier på barn.

Syftet med enkäten är att ge ett underlag för att fler och nödvändiga studier på barn utförs med hög etisk och vetenskaplig kvalitet. Vi arbetar för att barn ska ordineras säkrare mediciner.

Vi söker både dig som har erfarenhet och dig som saknar erfarenhet av kliniska studier på barn och ungdomar. Enkäten tar ca 5-10 min att fylla i, och följer dataskyddsförordningen. Tacksam om du svarar före den 12 April.

Enkät: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=123272

Enkäten ingår i ett projektarbete på läkarutbildningen vid Umeå Universitet. Om du vill dela med dig av mer erfarenheter är du välkommen att mejla webenkatkliniskastudierbarn@hotmail.com.

forum Kommentarer

Kommentera