BLU telefonmöte

Datum
2019-01-23

 

Nästa styrelsemöte via telefonkonferens kommer att vara 23:e januari kl. 20.30 – 21.30.

Alla är varmt välkomna att delta genom att skicka email till info@blu.to, även om man inte är styrelseledamot!