BLU styrelsemöte

Datum
2019-10-22

 

Nästa styrelsemöte via telefonkonferens kommer att vara 22:a oktober kl. 20.30 – 21.30.

Alla är varmt välkomna att delta genom att skicka email till info@blu.to, även om man inte är styrelseledamot!

 

 

 

 

 

forum Kommentarer

Kommentera