BLU telefonmöte

Datum
2018-09-19

 

Nästa styrelsemöte via telefonkonferens kommer att vara 19:e september kl. 20.30 – 21.30.

Alla är varmt välkomna att delta genom att skicka email till info@blu.to, även om man inte är styrelseledamot!