BLU styrelsemöte

Datum
2018-03-13

 

Nästa styrelsemöte via telefonkonferens kommer att vara 13:e mars kl. 20.30 – 21.30.

Alla är varmt välkomna att delta, även om man inte är styrelseledamot!

Telefonnummer 08-50001500, ange möteskod 361089

 

 

 

 

 

forum Kommentarer

Kommentera