Specialistexamen i pediatrik

Datum
2018-10-26

Svenska Barnläkarföreningen erbjuder föreningens medlemmar en frivillig specialistexamen i barn-och ungdomsmedicin. I specialistexamen ingår enbart ett skriftligt prov. Intyg om godkänd skrivning utfärdas av BLF:s ordförande Anna Bärtås. BLF erbjuder inte något muntligt eller praktiskt prov.

2018 års specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin kommer att äga rum vecka 43, fredagen den 26/10.

Mer info finns på BLFs hemsida. 

 

 

forum Kommentarer

Kommentera