Styrelsen

Ordförande

Henriette Loizos

ST-läkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: henriette.loizos@sll.se  / info@blu.to

Vice ordförande

Emilie Kronkvist

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken Västervik
E-post: emilie.kronkvist@ltkalmar.se

Sekreterare


Ulrika Härenstam


ST-läkare
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: ulrika.harenstam@vgregion.se

Kassör


Henrik Hill

Barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
E-post:

 Henrik

Ledamot, Webmaster


Antonios Loizos

ST-läkare
Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
E-post: antonios.loizos@sll.se
 

 
Ledamot

Catrin Hansson

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken, Växjö
E-post: catrin.gustavsson@kronoberg.se

Ledamot

Sara Olivecrona

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post:

Att vara ledamot i BLUs styrelse är vad man gör det till. Det behöver inte alls vara ett tidskrävande projekt.  Ett  faktum är att ju fler engagerade kollegor som kan tänka sig att delta i arbetet med BLU, desto bättre och roligare blir det! Vi har styrelsemöten i BLU genom telefonkonferens c:a en gång i månaden. Alla är varmt välkomna att delta, även om man inte är styrelseledamot!


access_time 2019-02-17 11:57:33