Styrelsen

 

Ordförande

Henrik Hill

ST-läkare

Barn- och ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

E-post: henrik.hill@ltv.se / info@blu.to 

 

 Henrik
 

Vice ordförande

Henriette Loizos

ST-läkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: henriette.loizos@gmail.com

 
 

Sekreterare
Ulrika Härenstam
ST-läkare
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus                 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: ulrika.harenstam@vgregion.se

 

 

Ledamot

Emilie Kronkvist

ST-läkare

Barn- och ungdomskliniken Västervik

E-post: emilie.kronkvist@ltkalmar.se

 

Kassör
Per Brolin
ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken, Centralsjukhuset Karlstad
E-post:
per.brolin@liv.se

 Per
 

Ledamot, Webmaster
Antonios Loizos
ST-läkare
Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
E-post: antonios.loizos@gmail.com

 
Ledamot
Sara Olivecrona
ST-läkare
Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
E-post:
sara.olivecrona@sll.se

 

Att vara ledamot i BLUs styrelse är vad man gör det till. Det behöver inte alls vara ett tidskrävande projekt.  Ett  faktum är att ju fler engagerade kollegor som kan tänka sig att delta i arbetet med BLU, desto bättre och roligare blir det! Vi har styrelsemöten i BLU genom telefonkonferens c:a en gång i månaden. Alla är varmt välkomna att delta, även om man inte är styrelseledamot!Mötena brukar ske kl. 20.30 till 21.30. Telefonnummer 08-50001500, ange möteskod 361089


access_time 2018-02-07 14:51:26