Styrelsen

 

 

 

 

Ordförande

 

Henriette Loizos

 

ST-läkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: henriette.loizos@gmail.com / info@blu.to

 

Vice ordförande

 

Emilie Kronkvist

 

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken Västervik
E-post: emilie.kronkvist@ltkalmar.se

 

Sekreterare


Ulrika Härenstam


ST-läkare
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: ulrika.harenstam@vgregion.se

 

 

 

Kassör


Henrik Hill

 

ST-läkareBarn- och ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
E-post: henrik.hill@ltv.se

 Henrik
 

 

 

Ledamot, Webmaster


Antonios Loizos


ST-läkare
Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
E-post: antonios.loizos@gmail.com
 

 
 

 

Ledamot

Catrin Hansson

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken, Växjö
E-post: catrin.gustavsson@kronoberg.se

 

 

Ledamot

Sara Olivecrona

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post:

 

Att vara ledamot i BLUs styrelse är vad man gör det till. Det behöver inte alls vara ett tidskrävande projekt.  Ett  faktum är att ju fler engagerade kollegor som kan tänka sig att delta i arbetet med BLU, desto bättre och roligare blir det! Vi har styrelsemöten i BLU genom telefonkonferens c:a en gång i månaden. Alla är varmt välkomna att delta, även om man inte är styrelseledamot!


access_time 2018-11-25 23:08:38