Tips för din ST

Här försöker vi samla tips och råd för ST utbildningen i pediatrik. Sidan är under uppbyggnad, och vi tar tacksamt emot mer tips! Maila info@blu.to.

Ett mycket viktigt verktyg för oss ST läkare är BLFs Utbildningsguide. Den innehåller bl.a. matnyttiga checklistor. Den skall revideras under 2015, men den gamla versionen är fortfarande mycket användbar. Länk nedan:

Utbildningsguiden 2009

Utbildningsguiden 2015

Kursintyg

Tips för din ST i pediatrik

 • Du ska ha en ST huvudhandledare som följer dig under hela STn. Ni bör ses ca 1 gång / månad för löpande handledning och planering av din ST. Schemalagd tid bör finnas avsatt för denna kontinuerliga handledning. (Rekommendation ca 1 gång per månad).
 • Löpande klinisk handledning från senior kollega på respektive klinisk placering. (Rekommendation ca 1 timme varje vecka)
 • Schemalagd tid för inläsning (rekommendation ca 2 timmar per vecka)
 • Schemalagd kontinuerligt återkommande ST-utbildning för att uppfylla kurskraven i målbeskrivningen.
 • BUP randning (minst 3 månader enligt BLF och Socialstyrelsen)
 • Avsatt tid och lön för Vetenskapligt arbete och Kvalitets och förbättringsarbete. Läs mera på Utbildningsguiden och under fliken vetenskapligt arbete.
 • ST kontrakt rekommenderas att skriva i början av sin ST
 • Utbildningsprogram eller motsvarande bör också finnas och bör uppdateras årligen.

Tips angående kurser under ST

 • Samla kursintyg för all kurser, utbildningar du går. (Viktigt att det är Socialstyrelsens kursintygs blanketter som används).
 • Inom barnmedicin har vi ett stort antal kurskrav. Men detta betyder inte att det krävs SK kurser för alla kurskrav. Man kan uppnå kurskraven på många olika sätt exempelvis lokala/regionala utbildningstillfällen, lipus kurser etc.
 • Minimitid för kurs finns ej definierad från socialstyrelsen, men i praktiken innebär ”kurs” minst en halvdags lärarledd utbildning.
 • Om en utbildning endast uppfyller ”del av delmål” krävs minst två kurser/utbildningstillfällen för att uppnå hela delmålet.
 • Tips, din studierektor och ST handledare bör hjälpa dig med planering av kurser och utbildningstillfällen. Var ute i god tid då det ofta är svårt att komma med på SK kurser.

Tips angående klinska tjänstgöringar

 • För alla medicinska delmål krävs intyg för godkänd klinisk placering.
 • Tips, glöm inte att skriva in även allmänna delmål som kommunikation och ledarskap under dina kliniska placeringar.
 • Intyg gällande ”Sit-in”, och checklistan för ST utbildning ska ej lämnas in till socialstyrelsen med specialistansökan.

Nedan och i menyn till vänster följer lite andra tips:


access_time 2016-11-06 14:29:22