Handledarpris – Barnveckan 2020

Publicerad
2020-02-01 09:14:11
Uppdaterad
2020-02-01 09:19:21
Skribent
Antonios Loizos

Hej!

Nu är det dags att nominera din kandidat för årets handledarpris från BLF. Kommer du att tänka på någon som aldrig missar en chans att utbilda, någon som hjälper dig reda ut kluriga situationer eller som genom sin förmåga till konstruktiv återkoppling får dig att ständigt utvecklas som läkare?

Priset instiftades av BLF år 2015 för att lyfta fram och uppmuntra de värdefulla utbildningsinsatser som görs varje dag runt om i Sverige. Priset, som förutom äran består av blommor, diplom och 10.000 kronor delas ut under Barnveckan.

Priset skall tilldelas den Barnläkare (färdig specialist) som under det gångna året har gjort den mest värdefulla handledarinsatsen för ST-läkare i pediatrik i Sverige. Det kan röra sig om såväl ST läkares huvudhandledare som kliniska handledare under någon särskild placering. Även studierektorer som har gjort fina insatser inom handledning kan nomineras.

Nomineringarna, bestående av namn, mailadress och hemklinik för den nominerade samt en väl avvägd motivering på max ca 100 ord skickas till BLUs ordförande via e-mail till info@blu.to

Pristagaren utses av en kommitté bestående av representanter för BLU och BLFs utbildningsutskott. I urvalsprocessen tas hänsyn till motiveringarnas kvalitet samt antalet nomineringar.

Vi vill gärna ha din nominering innan 14/2 för att hinna meddela vinnaren i god tid innan Barnveckan.

Bästa hälsningar
Sara Olivecrona
ordförande BLU

 

 

forum Kommentarer

Kommentera