Bedömningsverktyg

Bedömning av ST-läkare

Enligt SOFS 2015:8 ska ST-läkarens kompetensutveckling bedömas kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för pediatrik. Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring.

Syftet är att bedöma ST-läkarens kompetensnivå som uppnåtts i olika steg under ST-tjänstgöringen. Bedömningsinstrumenten ger bland annat stöd till att mäta klinisk skicklighet såväl som kommunikationsförmåga, medicinska kunskaper och förmågan att jobba i team.

En grupp bestående av ST-läkarna Antonios Loizos, Jessika Hedevåg och Katarina Tötterman, med hjälp av övergripande Studierektor Bodil Schiller och specialistläkare Sophia Boivie (samtliga från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset) har tillsammans med Fotogruppen från Södersjukhuset, Clas Fröhling och Torkel Ekqvist, skapat några illustrativa filmer där man presenterar tre bedömningsinstrument samt ett sätt att ge kvalitativ återkoppling baserat på respektive bedömningsverktyg.

Vi hoppas med detta kunna bidra till en bättre kvalitet för bedömning av ST läkare!

Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)

Instruktioner för Mini-CEX

Förmulär för Mini-CEX

Case Based Discussion (CBD)

Instruktioner för CBD

Formulär för CBD

Direct Obervation of Procedural Skills (DOPS)

Instruktioner för DOPS

Formulär för DOPS

 

 

 

 


access_time 2020-01-14 13:38:22