Handledarpris

Priset instiftades av BLF år 2015 för att lyfta fram och uppmuntra de värdefulla utbildningsinsatser som görs varje dag runt om i Sverige. Priset, som förutom äran består av blommor, diplom och 10.000 kronor delas ut under Barnveckan.

Priset skall tilldelas den Barnläkare (färdig specialist) som under det gångna året har gjort den mest värdefulla handledarinsatsen för ST-läkare i pediatrik i Sverige. Det kan röra sig om såväl ST läkares huvudhandledare som kliniska handledare under någon särskild placering. Även studierektorer som har gjort fina insatser inom handledning kan nomineras. 

Nomineringarna, bestående av namn, mailadress och hemklinik för den nominerade samt en väl avvägd motivering på max ca 100 ord skickas till BLUs ordförande via e-mail till blu@barnlakarforeningen.se

Pristagaren utses av en kommitté bestående av representanter för BLU och BLFs utbildningsutskott. I urvalsprocessen tas hänsyn till motiveringarnas kvalitet samt antalet nomineringar.

Tidigare handledarepris

2022 – Lotta Nordenhäll, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

2021 – Karin Ohlin Graffner, barnkliniken Halmstad

2020 – David Björnheden, barnneurolog och ledningsläkare på barnakuten, DSBUS.

2019 – Helena Thulin, biträdande överläkare och barngastroenterolog vid Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm

2018 – Katrin Adrian, överläkare inom akutsektionen, DSBUS

2017 – Yinghua Li, neonatolog, Karolinska Universitessjukhuset, Stockholm

2016 – Petter Malmborg, barngastroenterolog, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

2015 – Johanna Lindqvist, neonatolog, Umeå, NUS


access_time 2022-06-09 09:24:27