Styrelsen

 

 

Ordförande

Elin Hoff

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken, Helsingborg

blu@barnlakarforeningen.se

 

 

Vice ordförande

Catrin Hansson

ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken, Växjö
catrin.hansson@kronoberg.se

 

 

Sekreterare

Petra Sandén

ST-läkare
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
petra.sanden@vgregion.se

Kassör

Kristoffer Björkman

ST-läkare
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

kristoffer.bjorkman@vgregion.se

Ledamot

Itay Zamir

ST-läkare
Barn- och ungdomscentrum vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå
itay.zamir@regionvasterbotten.se

Ledamot och webmaster

Fredrik Oher

ST-läkare
Barn- och Ungdomskliniken Helsingborgs lasarett
fredrik.oher@skane.se

 

Ledamot

Maria Allén

ST-läkare
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Att vara ledamot i BLUs styrelse är vad man gör det till. Det behöver inte alls vara ett tidskrävande projekt.  Ett  faktum är att ju fler engagerade kollegor som kan tänka sig att delta i arbetet med BLU, desto bättre och roligare blir det! Vi har styrelsemöten i BLU genom telefonkonferens c:a en gång i månaden. Alla är varmt välkomna att delta, även om man inte är styrelseledamot!


access_time 2022-06-09 09:16:36