Tips för din ST

Här försöker vi samla tips och råd för ST utbildningen i pediatrik!

Ett mycket viktigt verktyg för oss ST läkare är BLFs Utbildningsguide. Den innehåller bl.a. matnyttiga checklistor.

Utbildningsguiden 2009

Utbildningsguiden 2015

Intyg för ST läkare

Kompetenstrappa 2017

 

Tips för din ST i pediatrik

 • Du ska ha en ST huvudhandledare som följer dig under hela STn. Ni bör ses ca 1 gång / månad för löpande handledning och planering av din ST. Schemalagd tid bör finnas avsatt för denna kontinuerliga handledning. (Rekommendation ca 1 gång per månad).
 • Löpande klinisk handledning från senior kollega på respektive klinisk placering. (Rekommendation ca 1 timme varje vecka)
 • Schemalagd tid för inläsning (rekommendation ca 2 timmar per vecka)
 • Schemalagd kontinuerligt återkommande ST-utbildning för att uppfylla kurskraven i målbeskrivningen.
 • BUP randning (minst 3 månader enligt BLF och Socialstyrelsen)
 • Avsatt tid och lön för Vetenskapligt arbete och Kvalitets och förbättringsarbete. Läs mera på Utbildningsguiden och under fliken vetenskapligt arbete.
 • ST kontrakt rekommenderas att skriva i början av sin ST
 • Utbildningsprogram eller motsvarande bör också finnas och bör uppdateras årligen.

Tips angående kurser under ST

 • Samla kursintyg för all kurser, utbildningar du går. (Viktigt att det är Socialstyrelsens kursintygs blanketter som används).
 • Inom barnmedicin har vi ett stort antal kurskrav. Men detta betyder inte att det krävs SK kurser för alla kurskrav. Man kan uppnå kurskraven på många olika sätt exempelvis lokala/regionala utbildningstillfällen, lipus kurser etc.
 • Minimitid för kurs finns ej definierad från socialstyrelsen, men i praktiken innebär ”kurs” minst en halvdags lärarledd utbildning.
 • Om en utbildning endast uppfyller ”del av delmål” krävs minst två kurser/utbildningstillfällen för att uppnå hela delmålet.
 • Tips, din studierektor och ST handledare bör hjälpa dig med planering av kurser och utbildningstillfällen. Var ute i god tid då det ofta är svårt att komma med på SK kurser.

Tips angående klinska tjänstgöringar

 • För alla medicinska delmål krävs intyg för godkänd klinisk placering.
 • Tips, glöm inte att skriva in även allmänna delmål som kommunikation och ledarskap under dina kliniska placeringar.
 • Intyg gällande ”Sit-in”, och checklistan för ST utbildning ska ej lämnas in till socialstyrelsen med specialistansökan.

Nedan och i menyn till vänster följer lite andra tips:


access_time 2020-12-01 17:41:54