Nyttiga länkar

Här finns diverse länkar med nyttig information! Listan är under uppdatering. Om ni hittar en länk som inte fungerar eller vill tipsa om andra bra sidor, maila blu@barnlakarforeningen.se

 

 • Barnläkarföreningen (BLFs delföreningar – nyheter, vårdprogram, länkar etc)
 • Läkartidningen (Sveriges läkartidning. Nyheter, uppdateringar, sök i artikelarkivet etc)
 • FASS (Läkemedelsinformation)
 • ICD-10 (ICD-koder)
 • Folkhälsomyndigheten (Information om smittsamma sjukdommar)
 • Smittskyddsläkarföreningen (Under “smittskyddsblad” finns information angående rutiner, lab, behandling av anmälningspliktiga smittsamma sjukdommer)
 • INFPREG (Fakta om infektioner under graviditet)
 • Läkemedelsverket (Nyttig information om barn och läkemedel)
 • Läkemedelsboken 2014 (Information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd)’
 • Rikshandboken (Nyttig information om barnhälsovård)
 • Internetmedicin (Kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd)
 • Janusinfo (Information om läkemedel och amning)
 • Giftinfo (Giftinformationscentralens hemsida för läkare)
 • Medscape (Amerikansk kunskapsdatabas för läkare. Innehåller översikter avseende diagnostik och behandling av de flesta sjukdommar. Obligatorisk med användarkonto men gratis att skapa)
 • PubMed (Amerikansk sökmotor för artikler, författare, citeringar etc)
 • The New England Journal of Medicine (Engelsk sökmotor för artikler och patientfall. Obligatorisk med användarkonto)
 • UpToDate (Amerikansk kunskapsdatabas för läkare. Innehåller evidensbaserade översikter avseende diagnostik och behandling av de flesta sjukdommar. Obligatorisk med användarkonto)
 • DermIS (Information om dermatologiska tillstånd. Innehåller bildatlas med diagnoser, differentialdiagnoser, patientfall och information om de flesta hudsjukdommar)

 


 


access_time 2020-11-24 13:27:14