Att komma igång med förbättringsarbete

Jämfört med tidigare versioner är den nya målbeskrivningen för specialiseringstjänstgöringen i barn- och ungdomsmedicin ett tydligare och mer användbart redskap för ST-läkare, handledare och studierektorer. I realiteten innehåller nya målbeskrivningen ganska få nyheter, det är kraven på struktur och dokumentation som har stramats upp och tydliggjorts. Något verkligt nytt i utbildningen är dock kraven på kunskap om och erfarenhet av förbättringsarbete.

Utdrag ur Utbildningsguiden:

”Under delmål 20 framkommer att samtliga ST-läkare ska lära sig metoder för förbättringsarbete och under hela utbildningstiden arbeta med frågor rörande patientsäkerhet och kvalitetsarbete. ST-läkaren ska delta i ett förbättrings- och kvalitetsarbete, gärna i samverkan med övriga personalgrupper. Socialstyrelsens intyg om genomfört deltagande i kvalitets och utvecklingsarbete undertecknas av aktuell handledare/ projektledare för kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Både genomförandet av ett vetenskapligt arbete och deltagandet i ett kvalitetsarbete är betydelsefulla och obligatoriska moment under ST.”

Till skillnad från läget vad gäller forskning under ST, finns på de flesta kliniker få eller inga äldre kollegor som har erfarenhet av praktiskt förbättringsarbete. I det avseendet blir nuvarande BLUare pionjärer inom detta angelägna och eftersatta område. Var ambitionsnivån bör ligga lämnas öppet för tolkning i Utbildningsguiden, men om projektet kokar ned till att revidera klinikens PM har någon missat poängen; som förbättringsarbete betraktat bedöms PM ha ”little or no effect”.

Hur börjar man?

Det finns många bra sätt att ta sig an den utmaning som förbättringsarbete innebär. Här ger vi ett förslag, som förhoppningsvis känns ändamålsenligt och är tidseffektivt.

Steg 1

Samråd med din handledare och studierektor. Ta reda på vilka befintliga projekt som finns på kliniken. Vilka resurser finns lokalt? Vilka har erfarenhet av förbättrings- och patientsäkerhetsarbete? Det tar tid att sätta sig in i de olika metoderna som beskrivs, särskilt som lejonparten av förberedelserna sannolikt måste ske vid sidan av alla andra arbetsuppgifter. Finns en ambition hos verksamhetschefen att förbättra den vård kliniken erbjuder sina patienter (det omvända vore anmärkningsvärt), måste resurser i form av tid läggas på detta. BLU försöker aktivt lyfta fram detta synsätt.

Steg 2

Registrera dig på Instititute for Healthcare Improvements webbplats. Genomför deras snabba online-kurser, förslagsvis ”Patient Safety” och ”Quality Improvement”. Dessa kurser är mycket väl anpassade för att genomföra stegvis. Det är bara att spara och fortsätta vid nästa lediga tillfälle. När du bockat av detta moment har du redan kommit en god bit på väg!

IHI tar betalt för sina tjänster sedan maj 2010, men om man vid registreringen anger ”My primary role” som ”Intern or Resident” är online-kurserna på Open School fortsatt kostnadsfria. Rekommenderas varmt!

Steg 3

Botanisera på SKLs sajt Förbättringskunskap i utbildningen. Där finns ett rikligt material att hämta inspiration ur: ”Personlig Kvalitetsförbättring – Projektarbetsbok” kan vara en bra startpunkt för att bekanta sig med metoder och tankesätt. Även handboken ”Att mäta för att veta” förtjänar ett särskilt omnämnande. En utmärkt lärobok i ämnet är ”Fundamentals of Health Care Improvement”.

Steg 4

Bestäm dig för ett projekt att driva eller engagera dig i ett befintligt arbete. I Utbildningsguiden finns en bilaga med förslag på hur man kan utveckla sin kompetens.

Om du väljer att vara en pionjär på kliniken är det viktigt att identifiera lämpliga samarbetspartners ur olika personalkategorier. Se till att hitta personer som tycker detta verkar roligt och spännande, undvik dem som tycker det är slöseri med tid eller som tar det personligt att arbetssätt/metoder ifrågasätts. Odla sponsorer till projektet, dvs medarbetare som inte nödvändigtvis måste delta i arbetsgruppen, men som är beredda att tala väl om det och sprida lite entusiasm bland övrig personal.

Steg 5

För den som önskar fördjupad (högskole-)utbildning i förbättringskunskap erbjuds det på flera platser:

Vi är tacksamma för fler tips och tillägg!

Förbättringsarbete som forskning

Traditionell forskning och förbättringsarbete skiljer sig åt på några avgörande punkter, men fältet är väl lämpat för vetenskap. En grupp bestående bl.a. av flera förgrundsgestalter inom området har författat förslag till riktlinjer för att publicera förbättringsarbete i vetenskaplig litteratur.

Resurser på Zotero

För de kloka och lyckliga som använder Zotero, men även ni övriga, finns en nystartad samlingsplats för artiklar, dokument och andra resurser som kanske kan vara till hjälp i förbättringsarbetet. Användare av Zotero är mer än välkomna att bidra med material!


access_time 2014-12-21 12:32:20