Årets BLU-konferens är genomförd!

Publicerad
2017-11-17 19:21:13
Uppdaterad
2017-11-17 19:22:17
Skribent
Antonios Loizos

Den 16-17:e november gick årets BLU-konferens av stapeln!

Konferensen var i internatform och ägde rum på Eugeniahemmet i Stockholm. Med en bra spridning av deltagarna sett till både geografi och antal genomförda år av ST blev det givande diskussioner som mynnade i konkreta målsättningar.

Vi diskuterade bland annat kring Utbildningsenkäten som gjordes 2016 och som Utbildningsutskottet nu önskar att BLU skickar ut årligen. Tanken är att använda Utbildningsenkäten som fortsatt stöd för vilka kurser som ska prioriteras av Socialstyrelsen under upphandlingen av SK-kurser och för att följa hur behovet av kurser ändrar sig framöver.

Vi hade också en workshop kring handledning, feedback och självstudietid. Frågorna som diskuterades var många med huvudfokus på hur handledningen ska utformas för att ge optimalt stöd under ST och hur man som ST-läkare ska få tillräckligt med feedback för att utvecklas i sin yrkesroll. En annan viktig punkt var självstudietid och önskan om att denna schemaläggs då det annars är svårt att få till.

Kort sagt väckte samtliga ämnen engagemang så till den grad att dem nu ska bli BLUs fokusområden den kommande tiden.

Fredagen fylldes till största del av en mycket uppskattad minikurs i smärtfysiologi och smärtbehandling hos barn av Dr Marie Anell Olofsson från Karolinska Universitetssjukhuset, ALB. Det blev även tid för en liten rundvandring på Nya Karolinska. En föreläsare att rekommendera!

 

forum Kommentarer

Kommentera