Utbildningsenkät

Utbildningsenkät för ST-läkare i pediatrik

BLU arbetar tillsammans med BLF och Utbildningsutskottet för att öka tillgängligheten av SK-kurser. I 2016 gjorde vi en utbildningsenkät som presenterades till Socialstyrelsen och som var ett stöd i beslutsfattningen kring upphandlingen av SK-kurser. BLU kommer, efter önskan från Utbildningsutskottet och Socialstyrelsen, att skicka ut enkäten årligen som ett fortsatt stöd i prioriteringen och upphandlingen av SK-kurser för ST-läkare i pediatrik.

 

Utbildningsenkät – 2018

Utbildningsenkät – 2017

Utbildningsenkät – 2016


access_time 2018-11-04 13:15:15