ST-kontrakt

Det framförts flera önskemål om kunna hitta exempel på ST-kontrakt på hemsidan. Nedan finns länkar till olika exempel. Notera att detta är just exempel, inte idealkontrakt eller BLUs uppfattning om hur ett ST-kontrakt bör utformas vare sig till innehåll eller omfattning.

Mer information om ST i allmänhet finns på Läkarförbundets hemsida och om ST-kontrakt i synnerhet på SYLFs hemsida.


access_time 2017-10-08 18:13:18