BLU i YEAP

Publicerad
2018-05-02 14:45:33
Uppdaterad
2018-05-02 20:15:49
Skribent
Antonios Loizos

YEAP (Young European Academy of Paediatrics) är en intresseförening under EAP (European Academy of Paediatrics) som arbetar för att styrka samarbetet och förbättra normerna inom utbildning och forskning för ST-läkare i Europa. YEAP har sedan början av 2017 varit aktiva som grupp, men bildades officiellt december 2017 och är således en ung förening. Sedan september 2017 har BLU två representanter i YEAP som deltar i månatliga videomöten och medverkar i olika arbetsgrupper. YEAP har redan 25 deltagarland representerade, där de flesta representanterna är styrelsemedlemmar i respektive lands nationella förening för ST-läkare i pediatrik. Medlemskapet i YEAP är BLUs förste internationella sammanhang vilket ger en värdefull inblick i andra länders utbildningssystem och skapar nya kontaktytor. BLU ser med spänning fram emot ett fortsatt givande och värdefullt samarbete!

 

 

forum Kommentarer

Kommentera