BLU styrelsemöte

Datum
2021-05-18

 

Nästa styrelsemöte via videokonferens kommer att vara 18:e maj.

Alla är varmt välkomna att delta genom att skicka email till blu@barnlakarforeningen.se, även om man inte är styrelseledamot!

 

 

 

 

 

forum Kommentarer

Kommentera