BLU styrelsemöte

Datum
2020-12-01

 

Nästa styrelsemöte via videokonferens kommer att vara 1:a december.

Alla är varmt välkomna att delta genom att skicka email till info@blu.to, även om man inte är styrelseledamot!

 

 

 

 

 

forum Kommentarer

Kommentera