Kurs i avancerad pediatrik

Datum
2019-09-30 - 2019-10-04

Utbildningens mål:

Att beröra de flesta av pediatrikens områden på avancerad nivå utifrån fallbeskrivningar. Lämplig som förberedelse inför specialisttentamen.

Kursbeskrivning:

Barnkliniken i Örebro arrangerar vecka 40, 2019, en nationell kurs i avancerad pediatrik som vänder sig till “nästan färdiga specialister” eller “just färdiga specialister” i Sverige. Kursen baseras på föreläsningar som spänner över hela det barnmedicinska fältet. Den kommer att ha 25 deltagare och ligger just före specialistskrivningen i pediatrik.

Upplägget skiljer sig något från traditionella föreläsningar genom att alla föreläsningspass, som hålls av en specialist inom respektive område, utgår från 1-2 fallbeskrivningar. Ett återkommande inslag är digitala omröstningar så ta med din mobiltelefon. Under varje föreläsning är två deltagare utsedda att göra anteckningar och notera fem saker som de lärt sig, eller tycker är extra viktiga. Dessa går vi igenom i slutet av varje dag. Vidare är varje föreläsare ombedd att föreslå ett PM/översiktsartikel som knyter an till fallen för att förenkla kursdeltagarnas inläsning.

I kursavgiften om 4500 kr inkl moms ingår fika och luncher dagligen samt sociala aktiviteter med middagar på måndag och torsdag kväll.

Kursledare är barnläkare Jonas Ludvigsson och medansvarig, barnläkare Magnus Svensson. Vi har hållit kursen en gång tidigare och överlag var deltagarna vid första kurstillfället mycket nöjda då kursen fick ett totalbetyg på 4.24/5.00 (85%).

Varmt välkomna!

Jonas Ludvigsson och Magnus Svensson

Klicka här för anmälan!

 

forum Kommentarer

Kommentera