Kurs i basal akutpediatrik

Datum
2019-05-13 - 2019-05-17

Vad? Som ST-läkare i pediatrik förväntas man på de sjukhus i Sverige, där barnmedicinsk vård erbjuds, ofta utgöra navet på barnakutmottagningarna. Jourpassen, dag- som nattetid, upplevs av många ST-läkare som utmanande och inte sällan stressande. Att ha aktuella kunskaper om de vanligaste akuta barnmedicinska tillstånden är en förutsättning för att kunna erbjuda en säker och medicinskt korrekt vård. Denna kurs erbjuder grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i akutpediatrik som man som ST-läkare i pediatrik i tidigt skede av ST-utbildningen har stor nytta av.

Avgift: 8000/kursdeltagare och kursvecka (5 dagar). Fika och kaffe ingår i kursavgiften.

Kringkostnader: Resor, boende och luncher bekostas av kursdeltagaren

Var? Stockholm,Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hur? Anmälan per e-mail till kursadministratör Carol Melton (carol.melton@ki.se)
Följande uppgifter skall anges: Namn, personnummer, telefonnummer (privat- och tjänstetelefon), hem- och tjänsteadress, antal tjänstgöringsmånader som pediatrik-ST/vikariat på barnklinik efter AT vid kursstart i maj, godkännande från verksamhetschef/ST-chef och fakturaadress.

När: 13-17:e maj 2019

Sista anmälningsdatum: 2019-01-31

För mer information klicka här!

forum Kommentarer

Kommentera