Kurs – Vaccinationer och resemedicin

Datum
2019-11-11 - 2019-11-15

Kursen vänder sig i första hand till blivande specialister i infektionssjukdomar, men även allmänläkare och ST-läkare inom andra specialiteter är välkomna. Max 40 deltagare kommer att antas till kursen. Förutom ovanstående kommer rak turordning användas vid urval av kursdeltagare. Kursen arrangeras av infektionskliniken Umeå. Kursledare Martin Angelin och Helena Palmgren.

Kostnad: 6500 kr. Priset inkluderar: Kursmaterial, luncher, fika, en middag med social aktivitet, föreläsararvoden. Möjlighet till hotellboende i anslutning till kurslokalen finns till bra pris.

Sista anmälningsdag fredag 28 juni

OBS! När anmälningsdatum är passerat kommer ansökningarna att gås igenom och bekräftelse för er som kommit med skickas ut under juli månad.

För frågor om kursen: Helena Palmgren, helena.palmgren@umu.se Mobil: 073-866 49 75

För frågor om anmälan, boende: Denise Jarvis, denise.jarvis@regionvasterbotten.se Tfn: 090-785 13 68

Länk till program och anmälningsblankett

 

forum Kommentarer

Kommentera