ST-utbildning i socialpediatrik

Datum
2021-01-27

ST-utbildning i socialpediatrik, barn som far illa

2020-01-27, 9.00 – 16.00 via Teams

För anmälan kontakta petra.hellstrom@skane.se

 

 

forum Kommentarer

Kommentera